12 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Terms of Service and Privacy Policies

Tillbaka
Genom att bli medlem på godkänner du:

Att vi skickar dina uppgifter vidare till relaterade företag som är anslutna till webbplatsen. Du godkänner även att vi lagrar dina uppgifter elektroniskt i minst 36 månader. Du kan när som helst begära att bli borttagen ur vårat aktiva register. iResponse Network and Media AB [orgnr: SE556676542501] är företaget som står bakom webbplatsen.

Hantering av dina personuppgifter

Personlig information som inhämtas.

Information som vi samlar in är: Ditt Namn, E-postadress, telefonnummer, gatuadress, postnummer, ort samt den IP-adress som användes när informationen skickades in. Du kan välja att inte ange information som du inte vill dela med dig av. Tänk på att företagen måste kunna kontakta dig på något sätt annars fungerar inte tjänsten som den är tänkt.

Om vårt respektive ditt ansvar

Tryckeriproffs.se är en förmedlingstjänst som hjälper dig att enkelt komma i kontakt med tryckerier som du sedan kan jämföra och granska. Efter denna förmedling av din förfrågan upphör vårt ansvar för vilket företag du väljer att anlita, deras kompetens eller arbetet de utför. Vi ger dig förutsättningarna att göra ett klokt val men du som beställare har alltid själv ansvar för de företag du anlitar. Ta därför alltid in referenser från företagen och säkerställ att de du anlitar är seriösa och har utfört lyckade uppdrag tidigare.

Så kommer din information att användas av oss.

I samband med att du registrerar dig godtar Du att vi använder dina personuppgifter, t.ex. för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-post för att kunna hålla kontakt med Dig samt för att kunna marknadsföra olika erbjudanden till Dig som t.ex. exklusiva erbjudanden och information om nyheter från oss. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl.a. marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kan också komma ett behandlas av bolag i samma koncern som oss samt andra samarbetspartners för ovan angivna ändamål. Personuppgifterna kan då komma att överföras till ett land utanför EU/EES. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Så används din information till tredje part.

Informationen skickas ut till max 5 företag som vi anser passa just ditt behov. Detta sker via e-post och finns även tillgänglig för våra medlemsföretag på denna sajt tills du själv väljer att radera ditt konto.

Så kan du ändra eller ta bort din personliga information.

För att ändra eller ta bort din information som finns i vår databas loggar du in på med användarnamn och lösenordet du fick i välkomstmailet. Du kan även kontakta oss per e-post eller telefon. De uppgifter du behöver står på webplatsen.

Så kan du välja att inte ta emot direkt kommunikation i framtiden.

Du har alltid möjligheten att, utan att behöva uppge skäl, återta ditt medgivande med verkan för framtiden. Om Du vill återta lämnat medgivande ska detta göras per e-post som ställs till info [at] . Läs även hur du tar bort din information ovan.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller s.k. cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

På denna webplats används s.k. sessionscookies. Sessionscookies används för att hantera Dina val på hemsidan, exempelvis när Du loggat in. Sessionscookies försvinner när Du stänger din webbläsare medan vanliga cookies sparas en längre tid på Din dator. Om Du inte accepterar användning av cookies på denna webbplats kan Du ändra din webbläsares inställningar till att ej ta emot cookies. Vi hänvisar till respektive webbläsares tillverkare för närmare instruktioner. Observera att vissa av webbplatsens funktioner inte kommer att fungera om man väljer bort cookies.

Användning av analysverktyg

Vi arbetar ständigt med att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. För att uppnå bästa möjliga funktionalitet samlar vi in olika typer av information om våra användare. Vi använder oss av verktygen Google Analytics, Inspectlet och Intressebaserad marknadsföring. Exempel på vad vi får in för information av dessa är sidor som besökts, tid på dygnet besöket gjordes och vi kan även känna igen dig som användare och för att analysera data. Vi använder denna teknik då den är nödvändig för att tjänsten ska fungera, för att göra det lättare för dig att använda tjänsten och för att vi ska kunna genomföra analyser som gör det möjligt för oss att ytterligare utveckla vår tjänst. För mer information hänvisar vi er till Google Analytics och Inspectlet.

Skriv ut